رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به انتقادها و شکایات

مشتری گرامی، انتقادات یا شکایات خود را از طریق آدرس ایمیلinfo@refahshahrvand.com ارسال نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت به شکایات رسیدگی فرمایند و نتیجه بررسی های انجام شده به ایمیل شما ارسال می گردد.