فرم درخواست خرید اقساطی

اطلاعات شخصی

لطفا اطلاعات شخصی صاحب دسته چک را در این قسمت وارد کنید.

اطلاعات شغلی

لطفا اطلاعات شغلی صاحب دسته چک را در این قسمت وارد کنید.

اطلاعات محل سکونت

لطفااطلاعات محل سکونت صاحب دسته چک را دراین قسمت وارد کنید.

اطلاعات بانکی

لطفا اطلاعات بانکی صاحب دسته چک را در این قسمت وارد کنید.

اطلاعات خرید

لطفا لیست کالاهایی را که قصد دارید سفارش دهید را به همراه مبلغ کل سفارش، مبلغ پیش پرداخت و تعداد اقساط را در این قسمت وارد کنید.

مشخصات خودرو درخواستی

لطفا در صورت درخواست و خرید خودرو مشخصات و فیلد های زیر را پر کنید . و در صورتی که مشخصات مورد نظر شما موجود نیست داخل فیلد را با کلمه (ندارد) پر کنید .

توضیحات

لطفا لیست کالاهایی را که قصد دارید سفارش دهید را به همراه مبلغ کل سفارش، مبلغ پیش پرداخت و تعداد اقساط را در این قسمت وارد کنید.

CAPTCHA
لطفا صبر کنید