خدمات ما

امروزه با توجه به پیشرفت بازار و استقبال از خریدهای غیر حضوری و فروش اقساطی و توانایی تولیدکنندگان داخلی بستر را برای اجرای بزرگترین استارتاپ در حوزه فروش اقساطی با روش های منعطف فراهم نموده است .
حال مجموعه استارتاپی اقساط کار با رهنمود های خردمندانه ی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی و باتکیه بر قدرت جوانان و متخصصان خود پا به منحصه ی ظهور گذاشته و در بستر اقساط با محوریت حمایت از تولید داخلی و برطرف کردن نیاز مردم شریف ایران اسلامی، با بوجود آوردن بستری بر فضای مجازی و ایجاد زیر ساختی عظیم در عرصه ی غیر مجازی (فروشگاهی) کار خودرا آغار کرده؛ تا بتواند خدمات خود را به تمامی آحاد جامعه ارائه نماید.
اقساط کار دو بازوی اجرایی دارد
١_ پذیرندگان یا صاحبین مشاغل و کالاها
٢_ مشتریان یا مصرف کنندگان.
اقساط کار با جذب و سازماندهی مشتریان، آنها را ثبت نام اولیه و پس از تکمیل پرونده، به واحد اعتبار سنجی خود هدایت میکند و پس از تایید این واحد،سفارش مشتری گرفته میشود و پس از عقد قرارداد و پرداخت مبلغ پیش قرداد و تسلیم ضمانت های لازم در خواست مشتری طی مدت حداکثر ٧٢ ساعت درب منزل تحویل میگردد.
بازار هدف اقساط کار برای عموم مردم است اما با توجه به تنوع محصولات و تنوع اقساط در مجموعه اقساط کار این مجموعه بازار هدف خود را به خیرینی که قصد جمع آوری جهزیه، تجهییز بیمارستانها، کتابخانه ها، سازندگان مدارس و حتی خیرینی که در مبحث خدمات آموزشی فعالیت میکنند را نیز تحت پوشش خود قرار میدهد.
ما مدعی هستیم با تمام اقشار جامعه همگام خواهیم بود.
مجموعه اقساط کار با توجه به تنوع در کالا و انواع اقساط آماده ارائه خدمات به مشتریان و عقد قرارداد با سازمانها و نهاد های دولتی و خصوصی را دارد حال آنکه از سوی دیگر آماده عقد قرارداد با شرکت ها کارخانجات تولیدی و مراکز خدماتی نیز میباشد.
اقساط کار بر این باور است که میتواند پلی بین تولیدکنندگان داخلی و عموم مردم باشد.
اقساط کار با دارا بودن بیش از سه هزار پذیرنده و تنوع در کالا و خدمات و انعطاف در فروش بستر را برای مشتریان خود فراهم نموده است.
آسایش برای همه شعار ماست.
به امید تحقق این شعار.